Predavanje: Život i djelovanje dr. Josipa Marčelića

Pučko otvoreno učilište "Dom na žalu" u Preku, u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, poziva javnost na ponovljeno predavanje iz znanstvenog kolokvija posvećenog životu i radu dr. Josipa Marčelića, biskupa dubrovačkog, u razdoblju od 1894. do 1928. godine.

10.09.2023. - 11:30
10.09.2023. - 11:46
 0
Predavanje: Život i djelovanje dr. Josipa Marčelića
Foto: Sveučilište u Zadru

Predavanje će se održati u nedjelju, 10. rujna, s početkom u 18 sati, u prostorima Pučkog otvorenog učilišta "Dom na žalu". Ovo predavanje će biti prošireno stručnim dijelom s temama "Poticaj i djelovanje biskupa dr. Josipa Marčelića u osnivanju Uljarske zadruge u Preku i njen gospodarski doprinos" te "Zaštita maslina u periodu prije i poslije berbe".

Predavanje će se sastojati od dvaju dijelova: prvi dio će se fokusirati na život i djelo biskupa dr. Josipa Marčelića, koji je inicirao osnivanje Uljarske zadruge u svom rodnom Preku, čime je postavio temelje za gospodarske aktivnosti ne samo u Preku već i širem području. Ovaj dio će koristiti izvore kao što su knjižica "Preko" iz 1924., tekstovi matičara Šime Marcelića i usmena predaja Prečana koji su bili sudionici tih povijesnih procesa.

Drugi dio predavanja će se usredotočiti na zaštitu maslina, s naglaskom na postupke zaštite prije i nakon berbe.

Ovo je izvrsna prilika da se dublje razumije naslijeđe i doprinos biskupa dr. Josipa Marčelića zajednici u Preku te važnost zaštite maslina, tradicionalnog resursa tog područja. (SuZ)

   0
   0